Startsida Natur&Upplevelser Historia&Kultur Vintersport&Skoter Jakt&Fiske Företag&Grupp Tips&Trix Äta&Bo Samhälle Kontakt
    Pimpelfiske Flugfiske Övrigt fiske Våra fiskevatten

Stekenjokk

För den som söker det verkliga högfällsfisket börjar upplevelsen vid Stekenjokk och med utgångspunkt från vägen till Jämtland väntar otaliga vatten i väster. Kalfjället breder ut sig i en stor platå med de stora Norska fjällen i bakgrunden, sjöar, tjärnar, bäckar och sel bjuder på fjällfiskets alla sidor och för den som söker finns verkliga smultronställen att finna. En god ide är att följa Saxån uppströms och söka drömfisken i sjöarna och tjärnarna vid dess början, terrängen är lättvandrad och vattendragen ligger som ett pärlband ända in i Norge. Och de flesta av dem döljer prickiga överraskningar..
Som allt högfjällsfiske är lyckan mycket beroende på vädret och lugna varma sommarnätter med vakande öring är belöningen för den som ger Stekenjokk sin tid.

Skogslandet
Söker du urskogens lugn och ensamhet finns här områden som tar en mansålder att utforska. Njakas djupa skogar döljer massor av sjöar och tjärnar med öring och röding. Området är genomkorsat av några lättvandrade leder som tar dig till erkänt goda fiskesjöar och för den som vågar sig bort från ledens kryss finns storskogens tjärnar gömda och ruvande på sina guldglänsande skatter.
Söker du skogens lugn vid en forsande å kan du söka dig upp längsmed Satsån. Ån mynnar i den fiskrika sjön mitt i Saxnäs by och bildas långt uppe på kalfjället innanför Rukkesvardo. Längs sin sträckning byter den karaktär från porlande fjällbäck till hemlighetsfull skogså och överallt finns öringen. Få människor besöker denna å och särskilt i dess övre delar kan du räkna med att få vandra ostörd.
Öringen växer sig rejält stor i ån och fisket sker ofta på vakande fisk.
Som tidigare nämnts mynnar Satsån ut i insjön i Saxnäs. Denna sjö är mycket produktiv och har ett otroligt bestånd av öring. Lugna kvällar är hela sjön översållad av vakande fisk och öring på ett par kilo är vardagsmat för en duktig fiskare. Med lite tur kommer du också i kontakt med sjöns röda invånare vilka även dom kan vara rejält stora.
I detta vatten rekommenderas att fiska från båt eller flytring eftersom sjön är mycket näringsrik och strandzonen starkt gräsbevuxen.
Satsån/Insjön

Satsån och Insjön är riktiga närvatten som ligger alldeles inpå husknuten vid Saxnäs. Insjön har efter ett totalt nätfiskeförbud för ett antal år sedan visat en alldeles enastående tillväxt. Gott om framförallt öring och en och annan röding med chans på riktigt grov fisk. Ån är lättillgänglig och bjuder på ett fint öringfiske. Insjön lämpar sig mycket väl för flytringsfiske.

Kultsjön
Kultsjön är en av våra stora fjällsjöar och bjuder på ett varierat fiske både sommar och vintertid. Främst är det fiske efter röding som gäller men riktat fiske efter öring och stor lake kan löna sig. Sjön som är ungefär 4,5 mil lång lämpar sig bäst för båtfiske på sommaren och båtar finns för uthyrning.

Kultsjöån
Kultsjöån som går från Kultsjön ner till Malgomaj och rinner igenom sjöarna Bielite, Gaskelite och Vuollelite bjuder på ett mycket varierat fiske med gott om öring i hela sin sträckning. I samtliga sjöar finns fina bestånd av röding och Lake. Riktigt stor öring kan överraska i hela ån och särskilt i sjön Bielite. De nedre delarna av ån bjuder också på ett hyfsat harrfiske. Bielite är även känd för sina lakar som ofta når upp i specimenstorlek.

Marsån
Från Östra Marssjön ner till malgomaj rinner den vackra Marsån. Denna å visar upp många ansikten under sin väg genom skogslandskapet och är bitvis lättillgänglig. Öring är den dominerande fiskarten, men längre ner kan man komma i kontakt med både harr och gädda.

Grytsjö
Grytsjö by täcker ett anyal vatten. En del av Östra Marssjön, lillGrytsjön, storGrytsjön, Grytsjöbäcken ochGrytsjöån. Alla sjöar innehåller öring och röding och i de strömmande vattnen mest öring. I Grytsjöarna finns väldigt gott om abborre.

Saxån
Saxån sträcker sig från Douranjaure uppe på Stekenjokkplatån och rinner med ganska stor fallhöjd ner mot Kultsjön. De övre delarna bjuder ett riktigt smygfiske efter öring i kristallklart vatten. Ån kan vara ganska svårfiskad och kräver mycket tålamod från fiskaren. Har man det kan man bli väl belönad.

     
     

Marsfjällen.com - ett samarbetsorgan
bland turismföretag i Saxnäs/Klimpfjäll
www.marsfjallen.se

info@marsfjallen.se