Startsida Natur&Upplevelser Historia&Kultur Vintersport&Skoter Jakt&Fiske Företag&Grupp Tips&Trix Äta&Bo Samhälle Kontakt
    Pimpelfiske Flugfiske Övrigt fiske Våra fiskevatten

Pimpelsäsongen på våra sjöar startar i regel i november då isen lagt på tjärnar och vikar i de
större sjöarna. Dagarna är korta och fisken ofta mycket aktiv under de få timmarna med jaktljus. Ofta har man det allra bästa isfisket på hela året under november-december bara man orkar trotsa kylan och mörkret.

Under midvintern är det bara de riktiga entusiasterna som vågar sig ut och de belönas ofta rikligt för sitt slit bakom borren och pimpelspöet med de grannaste av rödingar. Den riktigt enträgne kan även göra goda fångster av öring, en fisk som annars utmärker sig som ganska oåtkomlig under vintern. Detta kräver dock en annorlunda teknik och ett stort tålamod från fiskarens sida, öringen är inte lika köldtålig som rödingen och rör sig långsamt och försiktigt i det kalla vattnet. Men beväpnad med en liten balanspirk eller mormyshka agnad med maggot eller mjölmask kan man med en stor portion tålamod komma åt verkliga storöringar. En nervpirrande upplevelse garanteras då en trekilosöring drillas på tunn lina genom ett hål i isen!

De riktiga hårdingarna bland isfiskarna ägnar de smällkalla februarinätterna åt en alldeles speciell aktivitet, nämligen lakfiske! Under nätterna i slutet av februari samlas våran sötvattenstorsk på grynnor för att leka och om man prickar in rätt period kan fisket vara sagolikt! Lakar i vikter på 5-8kg. hugger på de fiskagnade pirkarna eller jigghuvudena och dessa romstinna honor bör med varsam hand återutsättas för att garantera lakbeståndets fortlevnad. Kom ihåg att laken är en naturlig del av våra vattens fauna och fungerar som röding och öringeståndens predator, vilket förhindrar uppkomst av tusenbrödrastammar!

Vårvintern bjuder på den klassiska rödingpimplingen och skoter kombinerat med fiske på våra stora sjöar är för många en i det närmaste helig del av våren. Under påskveckan frodas skoter/pimpelkulturen i våran fjällvärld och ofta är det inte bara fångstresultatet som räknas. Vårvintern i fjällen bjuder på så mycket mer!

 


 
Pimpelfiskarens utrustning bör innehålla ett kraftigare spö med lina runt 0.20-0.30mm. för fiske med rödingblänke på varierande djup. Kombinera gärna med ett lätt spö med tunnare lina för mormyshkafiske de dagar då fisken är trög. Ett byte från blänke till mormyshka vänder ofta dagen från fiasko till succe!

Lakfiskaren beväpnar sig lämpligen med ett kraftigt pimpelspö med grov lina. Gärna runt 0.50mm och av stum typ för att registrera lakens ofta försiktiga hugg. Använd vanligt rödingblänke med en tafs till kroken som agnas med en fiskbit. Även agnade jigghuvuden som dunkas i botten ger gott resultat.

Isborrar med 150mm. Borrkrona räcker gott till rödingfisket men vid lakfiske bör hålets diameter inte understiga 200mm.

Pimpelvatten

Kultsjön
Kultsjön är en stor sjö som bjuder ett lättåtkomligt isfiske hela säsongen. Rödingen håller bra kvalitet med god medelvikt och särskilt under första isen fisket är chansen god att komma i kontakt med riktigt stor fisk. Här finns ett antal hot spots men vi vill särskilt framhäva några:

· Marslidenlandets vikar och skär från skoterleden och österut.

· Fatmomakkeviken

· Runt större tillflödens mynningar som tex Fiskonbäcken, Stökbäcken och Storbäcken.

· Utanför Rufsenviken

Bielite
Bielite bjuder också på ett vägnära fiske efter både öring och röding, prova gärna i den övre delen nedom Bieliteforsen och runt Storholmen. Sjön är dessutom ett lakvatten av specimenkvalite.

 

     
     

Marsfjällen.com - ett samarbetsorgan
bland turismföretag i Saxnäs/Klimpfjäll
www.marsfjallen.se

info@marsfjallen.se