Startsida Natur&Upplevelser Historia&Kultur Vintersport&Skoter Jakt&Fiske Företag&Grupp Tips&Trix Äta&Bo Samhälle Kontakt
    Pimpelfiske Flugfiske Övrigt fiske Våra fiskevatten

Här finner flugfiskaren sitt eldorado. Redan under vårvintern startar flugfiskesäsongen med flugfiske i de öppna vakarna här i rödingarnas dal. Flugvalet under den tidiga säsongen baseras på mycket mygg, knott och bäcksländor i olika stadier. Flugorna är ofta små nymfer av olika slag larver, puppor och kläckare. Ju längre säsongen lider desto mer intressant blir också öringen, även insektslivet blir mer varierat med dagsländor, nattsländor och diverse flygfän. Rödingen fiskar vi fortfarande imitationsbaserat med i första hand fjädermygg och nattsländeimitationer, öringen är ju även fiskätande varför vi förutom nattsländeimitationer även bör komplettera flugasken med några streamers typ Muddler eller hårvingade tubflugor.

Flugfiskarens utrustning bör som bas bestå av ett spö i längder 8-10’ och klass 4-6. Med flytlina och tafsar i olika sjunkande grad tacklar man de flesta situtationer. Undantaget är den storöringsinriktade flugfiskaren vilken bör välja ett kraftigare spö, gärna runt klass 7-8.

Flugvalet baseras på imitationer av våra vanligaste insekter och asken bör innehålla nymfer i bruna och oliva nyanser #10-20 för att täcka in dag och bäcksländor. Kläckare och torra varianter i samma färg och storleks intervall. Nattsländor imiteras med larv och puppmönster i #8-16 och även här behövs kläckare och torra imitationer. Glöm absolut inte fjädermyggen särskilt för rödingen. Öringfiskaren kompletterar med några olika stora streamers.

 Flugfiskevatten

· Inloppen i Gikasjön, Bielite och Vouelite bjuder på ett spännande röding och öringflugfiske hela sommaren. Detta är också några hot-spots för det tidiga vårvinterflugfisket.

· Kultsjöån bjuder ett varierat fiske med gott om öring i hela sin sträckning, förutom Bieliteforsen så prova gärna, Handsktummen, Dimforsen, Holmselet och Litsjöforsen.

· Marsån är en fin liten skogså som är bitvis lättillgänglig. Prova gärna de övre sträckorna från Marssjöarna eller nedströms bron vid Åkvisslesten ner till Blaikliden.

· Satsån/Insjön är en riktig pärla. Satsån är en enastående fin liten smygarå med gott om öring. Insjön har under ett antal år efter nätförbudet visat en enastående tillväxt av framförallt öring och lämpar sig väl för flytringsfiske.

     
     

Marsfjällen.com - ett samarbetsorgan
bland turismföretag i Saxnäs/Klimpfjäll
www.marsfjallen.se

info@marsfjallen.se